Det er mye å spare på å ha et friskt og effektivt personale.

Muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. 50 % av alle sykemeldinger skyldes muskel – og skjelettplager.

Mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering.

Vi har god kunnskap i ergonomi og kan hjelpe til med arbeidsplassanalyser.

Vi skreddersyr behandlingsavtaler for store og små bedrifter slik at det skal fungere best mulig for deres bedrift.