Et menneske er designet for et liv i bevegelse. Vi tåler dårlig stillesittende, monotone og repetetive arbeidsoppgaver.

Vi inlemmer aktivt ergonomirådgivning i våre behandlinger ved behov.

Vi tillbyr ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassen og individuell tilpasning av den enkeltes arbeidsplass ute på bedrifter.

Ergonomi innebærer ikke bare hva man gjør på arbeidsplassen, men også i hverdagslivet. Enkle oppgaver som rengjøring, hagearbeid, snømåking, skifte dekk på bilen og lettere mosjonsaktiviteter er alle momenter der man bør innlemme en god ergonomi og holdning.