Når samspillet mellom muskler, ledd og nervesystem ikke fungerer optimalt resulterer det i smerte. For å normalisere disse dysfunksjonene, behandler naprapaten både muskler og ledd for å gjenopprette balansen mellom bevegelse- og støtteapparatet. Denne holistiske tilnærmingen – å arbeide for bedre funksjon og bevegelighet i hele kroppen – er essensen av naprapatien.

En førstegangskonsultasjon innledes med en samtale der vi kartlegger dine problemer/smerter. Videre gjøres en undersøkelse for å utelukke allvorlige tillstand som skal behandles av lege. Vi forsøker her også å faststille årsaken til tilstanden.

Vanlige problemer som en naprapat behandler er hodepine, nakke- skuldersmerter, ryggsmerter samt andre ledd- og muskelproblemer. Utover dette har naprapaten god kunnskap om ergonomi og kan gjøre arbeidsplassanalyser.